Холдинг «БЕЛСТРОЙЦЕНТР-ХОЛДИНГ» готов предоставить строительные услуги при реализации проектов как промышленного, так производственного назначения любого класса сложности.

 

 N asza organizacja RUP "Biełstrojcentr" działa w dziedzinie budownictwa Republiki Białoruś od 2000 roku i specjalizuje się w zakresie świadczenia usług inżynierskich, zarządzania projektami w budownictwie, realizacji zakupów towarów (prac, usług) w budownictwie, a także kwalifikowania (odpowiednik licencjonowania), certyfikacji organizacji i specjalistów w budownictwie, oceny systemu kontroli produkcji, działalności naukowo-badawczej. Nasza organizacja wielokrotnie otrzymywała nagrody państwowe, wygrywała krajowe i międzynarodowe konkursy budowlane.

Posiadane doświadczenia i profesjonalizm specjalistów naszej organizacji w zakresie zarządzania projektami stały się podstawą do zjednoczenia największych państwowych przedsiębiorstw budowlanych Republiki Białoruś w holdingu "BIEŁSTROJ-HOLDING" pod kierownictwem RUP "Biełstrojcentr". Holding łączy organizacje działające w sferze budownictwa ogólnego, przemysłowego, drogowego i mieszkaniowego, realizacji prac instalacyjnych, ciepłoizolacyjnych, związanych z instalacją techniki sanitarnej i innych, w tym w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego. Powstanie holdingu ma strategiczne znaczenie dla gospodarki Białorusi.
Udział spółek holdingu na rynku Republiki Białoruś – 46% (czterdzieści sześć procent). Łączna liczba pracowników holdingu – 36 000 (trzydzieści sześć tysięcy) osób. Mamy w posiadaniu ponad 5 000 (pięć tysięcy) jednostek techniki budowlanej. Eksport robót budowlanych Republiki Białoruś w 92% (dziewięćdziesięciu dwóch procentach) składa się z wkładu uczestników holdingu.

Holding "BIEŁSTROJCENTR-HOLDING" w ramach swojej działalności oferuje następujące usługi i prace:

•  kontrola przebiegu realizacji projektów i nadzór techniczny w budownictwie;

•  budowa obiektów "pod klucz" o dowolnej złożoności i specyfiki;

•  wykonywanie poszczególnych rodzajów robót budowlanych;

•  wynajem sprzętu budowlanego;

•  analiza przedprojektowa spraw finansowych, technicznych i prawnych w sferze budownictwa;

•  dokonywanie zakupów towarów (prac, usług) w budownictwie;

•  kontrola jakości i terminów wykonywania robót budowlanych;

•  zapewnienie terminowego przekazania obiektu do eksploatacji.

Głównym celem grupy jest rozwój eksportu prac budowlanych na rynek Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności – Rzeczypospolitej Polskiej.

RUP "Biełstrojcentr", jako firma zarządzająca holdingu, ma już pewne doświadczenie w pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, od maja 2016 roku działa filia naszej organizacji w Pruszczu Gdańskim, województwo pomorskie, pod kierownictwem dyrektora oddziału Mariusza Jacka Gdańca. Zarządzanie projektem na terenie Polski dokonywane jest przez doświadczonych inżynierów, posiadających polską licencję.

Obecnie są już zrealizowane lub znajdują się w stanie realizacji projekty z udziałem takich firm jak:

•  Skanska Spółka Akcyjna (Rozbudowa wschodniego skrzydła istniejącego budynku administracyjnego o trzykondygnacyjny budynek),

•  G&M Sp. z o.o. (Budowa obwodnicy z wiaduktami),

•  Mostostal Warszawa Spółka akcyjna (Wykonanie stanu surowego obiektu Centrum Handlowe).